Skade1-bedriftene

 Spesialkompetanse på forsikringsskader etter innbrudd, vann-, brann- og naturskader

OM OSS

Skade1 ble startet i januar 2018.

Fra starten av var Skadealliansen og Best Totalentreprenør med i Skade1. Per 1. november 2018 består Skade1 totalt av 41 lokale kontorer fra Finnmark i nord til Mandal i sør, fra Bergen i vest til Jessheim i øst.

Våre eiere, som allerede er godt kjente aktører i sitt nærområde innen saneringsbransjen for god kommunikasjon, presise tilbakemeldinger og leveranser som avtalt, omsetter for over 520 MNOK.

Bedriftene, som i løpet av 2018 har sluttet seg til Skade1, har nærmere 450 medarbeidere, hvorav mange med mesterbrev og noen er godkjente som naturskadetakstmenn.

Det er dedikerte ansatte i Skade1-bedriftene med lang erfaring i å gjenskape verdier, og med omfattende kunnskap fra skadebegrensning.

Bedriftene knyttet til Skade1 har spesialkompetanse på utbedring av forsikringsskader etter vann-, brann-, innbrudd og naturskader. De påtar seg også totalentrepriser innen rehabilitering og ombygginger.

Skade1-bedriftene tar miljø, sikkerhet, helse og- arbeidsmiljø på største alvor, og medlemsbedriftene benytter moderne utstyr og miljøvennlige produkter.

Bakgrunn og formål Skade1

·        Partene/ bedriftene danner en landsdekkende kjede innen levering av skadebegrensning og gjenoppbyggingstjenester

·        Den landsdekkende kjeden er organisert som et samarbeid mellom Skade1 og den enkelte eier

Kjedesamarbeidet har følgende hovedformål

·        Sikre kjedens eiere rammeavtaler med forsikringsselskaper i Norge

·        Sikre og videreutvikle eiernes faglige kompetanse og kvalitet i tjenestene som leveres til forsikringsselskapene og deres kunder

·        Ivareta og videreutvikle samarbeidet med forsikringsselskapene og deres kunder